Vitamed - Zdrowiej z namiVitamed LIVE - relacje z konferencji

Słownik

Karboksymetylo - β – glukan – (CMG)

Rozpuszczalna w wodzie biologicznie aktywna pochodna polisacharydu należącego do grupy glukanów typu β 1→3. Jest polimerem β - D – glukozy o strukturze potrójnej helisy otrzymanym ze ścian komórkowych drożdży piekarniczych Saccharomyces cerevisiae.

Glukan otrzymywany z tego gatunku drożdży wykazuje większą aktywność biologiczną od pozostałych glukanów oraz ze względu na wysoki stopień oczyszczenia nie zawiera białek czy glikoprotein, które mogą wywołać reakcje alergiczne. Stopień podstawienia grupami karboksymetylowymi jednostek glukopiranozy w łańcuchu glukanu wynosi 0,75 (trzy na cztery jednostki glukopiranozy w łańcuchu glukanu są karboksymetylowane). Za właściwości bioaktywne związku odpowiada konformacja helikalnej struktury glukanu.CMG należy do tzw. biologicznych modyfikatorów odpowiedzi immunologicznej. Wykazuje działanie immunostymulujące - uaktywnia i wzmacnia naturalne mechanizmy obronne organizmu.
 
Mechanizm działania polega na aktywowaniu elementów naturalnego układu odpornościowego.
mobilizacja systemu immunologicznego odbywa się poprzez uaktywnienie makrofagów, zwiększenie ilości komórek układu odpornościowego w miejscach występowania patogenów, oraz zwiększone zdolności ich rozpoznawania, otaczania i fagocytozy.

Makrofagi są komórkami, które rozpoznają, pochłaniają i niszczą każdą komórkę, organizm czy substancję nienależącą do organizmu macierzystego (bakterie, wirusy, grzyby, fragmenty martwej lub zmienionej tkanki, komórki martwe, zmutowane lub nowotworowe).
 

Aktywacja makrofagów odbywa się poprzez łączenie się CMG ze specyficznym receptorem dla β - glukanu na powierzchni makrofagów - struktura potrójnej helisy, czyli spirali, jest szczególnie kompatybilna z receptorami - na zasadzie "klucza pasującego do zamka".

CMG- zwiększa aktywność fagocytarną makrofagów, a aktywując makrofagi udoskonala odpowiedź immunologiczną na czynniki patologiczne tj. bakterie i grzyby odpowiedzialne za powstawanie zmian chorobowych w obrębie np. błony śluzowej nosa
 
Mechanizm działania cytoprotekcyjnego
- aktywując makrofagi do fagocytozy i produkcji czynników cytolitycznych i cytostatycznych zmniejsza ryzyko wystąpienia stresu oksydacyjnego i zapobiega śmierci komórek w mechanizmie stresu oksydacyjnego
- uodparnia komórki na działanie innych niekorzystnych czynników środowiskowych
- chroni przed negatywnymi skutkami promieniowania UV
- przyspiesza gojenie podrażnień i mikrourazów
- dobroczynnie wpływa na regenerację tkanek poprzez pobudzanie syntezy kolagenu, sprzyja biosyntezie kolagenu poprzez zwiększenie aktywności makrofagów i fibroblastów, zwiększa o 23,5% zawartość aminokwasu – hydroksyproliny

"Źródło: Wikipedia"