Vitamed - Zdrowiej z namiVitamed LIVE - relacje z konferencji

Słownik

Chlorek wapnia

Nieorganiczny związek chemiczny o wzorze CaCl2 - sól kwasu solnego i wapnia. Jest substancją silnie higroskopijną. Tworzy: di-, tetra-, i heksahydraty.

Otrzymywanie

Chlorek wapnia otrzymuje się jako produkt uboczny przy produkcji węglanu sodu metodą Solvaya.

Zastosowanie

Chlorek wapnia stosuje się:

  • w lecznictwie jako środek przeciwko niedoborowi wapnia,

  • w przemyśle spożywczym,

  • do osuszania gazów,

  • do otrzymywania związków wapniowych,

  • do usuwania śladowych ilości wody z ciekłych substancji organicznych,

  • razem z chlorkiem sodu jako substancję zapobiegającą tworzeniu się lodu na jezdniach.

Mieszaninę uwodnionego chlorku wapnia CaCl2·6H2O z lodem w proporcji 3:2 stosuje się jako mieszaninę oziębiającą (osiągane temperatury są rzędu -55°C).

"Źródło: Wikipedia"