Vitamed - Zdrowiej z namiVitamed LIVE - relacje z konferencji

Słownik

Alkohol stearylowy

(Nazwa systematyczna: oktadekan-1-ol) - organiczny związek chemiczny, z grupy alkoholi, stosowany w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym.

  • Numer WE: 204-017-6
  • Granice wybuchowości: brak danych
  • Ciśnienie pary: 1,00 mbar (20°C)

 "Źródło: Wikipedia"